Ontslag

Forum Advocaten is een advocatenkantoor uit Antwerpen met diepgaande expertise in ontslagrecht. We zorgen voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in ontslag.

Onze specialisten arbeidsrecht begeleiden zowel werkgevers als werknemers bij ontslag of uitdiensttreding in de brede zin van het woord. Wanneer u kiest om uw belangen te laten behartigen door een advocaat ontslag van Forum Advocaten, kan u er zeker van zijn dat u een doorwinterd advocaat ontslagrecht toegewezen krijgt met bakken rechtbankervaring, een diepgaand begrip voor juridische nuanceringen en de mogelijkheid om voor u te onderhandelen en te procederen.

Een ontslag of uitdiensttreding betekent het einde van de professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer. Dit einde kan verschillende vormen aannemen, zoals een opzegging, een beëindiging in onderling akkoord, een ontslag om dringende reden, enz. Deze verschillende beëindigingswijzen hebben elk hun specifiek wettelijk kader evenals regels waarmee rekening moet worden gehouden.

De arbeidsovereenkomst mag bovendien niet om een kennelijk onredelijke reden worden beëindigd en mag ook geen discriminatie uitmaken. Het is daarom zeer belangrijk om de nodige aandacht te schenken aan het motiveren van de ontslagreden.

Onze specialisten ontslagrecht helpen u bij het opstellen van ontslagbrieven, documenten einde dienst, de berekeningen van opzeggingsvergoedingen, enz.

Jana Kern

Zij staat vooral de ondernemer, maar ook de werknemer bij in binnen- en buitenland, en dit in 6 talen. Deze meertalige ondersteuning zorgt ervoor dat internationale ondernemingen op maat worden geholpen in hun eigen taal.

Zij is energiek, perfectionistisch en gedreven om ieder project tot een goed einde te brengen.

Maxime Jeanray

Maxime behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Hij is flexibel, positief en zet zijn schouders vol engagement onder verschillende projecten.

Jill Naets

Jill Naets behaalde in 2023 met onderscheiding de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen, waarbij ze zich specialiseerde in het sociaal recht en het strafrecht. Eerder behaalde ze ook de professionele bachelor bedrijfsmanagement – rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen.

Ze is sinds 2023 advocaat bij Forum Advocaten en ze legt zich binnen het kantoor vooral toe op het sociaal recht (arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht).

Ze is behulpzaam, nauwkeurig en proactief.

Onze recente publicaties