Beschermde werknemer

Sommige werknemers zijn beschermd. De ene werknemer omwille van een bepaald mandaat (bv. als lid van de ondernemingsraad, het Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk of de Vakbondsafvaardiging), de andere werknemer omwille van bijzondere omstandigheden zoals doch niet uitsluitend:

  • Ingeval van zwangerschap
  • bij ouderschapsverlof
  • bij tijdskrediet
  • indien er sprake zou zijn van ongelijke behandeling/discriminatie
  • indien er sprake zou zijn van daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • enz

Zij genieten van een ontslagbescherming en mogen niet zomaar ontslagen worden. Vaak moet er een bijzondere ontslagprocedure gevolgd worden en moet er eventueel een (hoge) beschermingsvergoeding betaald worden indien deze niet of niet juist wordt gevolgd.

Onze specialisten arbeidsrecht ondersteunen u bij geschillen omtrent het statuut van de beschermde werknemers en staan u bij in het kader van de bijzondere procedure die gevolgd moet worden wanneer zou worden overgegaan tot ontslag.

Jana Kern

Zij staat vooral de ondernemer, maar ook de werknemer bij in binnen- en buitenland, en dit in 6 talen. Deze meertalige ondersteuning zorgt ervoor dat internationale ondernemingen op maat worden geholpen in hun eigen taal.

Zij is energiek, perfectionistisch en gedreven om ieder project tot een goed einde te brengen.

Maxime Jeanray

Maxime behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Hij is flexibel, positief en zet zijn schouders vol engagement onder verschillende projecten.

Jill Naets

Jill Naets behaalde in 2023 met onderscheiding de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen, waarbij ze zich specialiseerde in het sociaal recht en het strafrecht. Eerder behaalde ze ook de professionele bachelor bedrijfsmanagement – rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen.

Ze is sinds 2023 advocaat bij Forum Advocaten en ze legt zich binnen het kantoor vooral toe op het sociaal recht (arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht).

Ze is behulpzaam, nauwkeurig en proactief.

Onze recente publicaties