Sociaal strafrecht en inspecties

De verschillende inspectiediensten in ons land doen regelmatig controles op de naleving van de sociale wetgeving. Zij kunnen daarbij in het bijzonder ondernemingen, maar ook een bepaalde sector of een bepaald type van overtreding viseren. Veel ondernemingen krijgen dan ook vroeg of laat te maken met een sociale inspectie.

Het kan gaan om een algemene of een gerichte controle door één inspectiedienst, maar vaak gebeurt dit in samenwerking met verschillende inspectiediensten. Zelfs de politiediensten kunnen worden betrokken om sociale fraude aan te pakken (MOTEM).

In ons land bestaan er diverse soorten van inspectiediensten met uiteenlopende doch vaak verregaande bevoegdheden:

  • Toezicht Sociale Wetten (FOD WASO)
  • RSZ-inspectie (voorheen RSZ-inspectie en sociale inspectie)
  • Toezicht op het Welzijn op het Werk (FOD WASO)
  • RVA-inspectie
  • RIZIV-inspectie
  • RKW-inspectie
  • RJV-inspectie
  • AO-inspectie
  • Vlaamse-sociale inspectiedienst

Onze specialisten staan u bij tijdens de verhoren van de inspectiediensten, bij het opmaken van verweermiddelen in het kader van een administratieve geldboete, bij een minnelijke regeling (VSBG: verval van strafvordering tegen betaling van een geldsom) en bij gerechtelijke procedures voor de arbeidsrechtbank of correctionele rechtbank. Zij treden ook in contact met alle verschillende actoren, zoals de inspecteurs, het arbeidsauditoraat, de rechtbank, enz.

Op deze manier zorgen onze specialisten dat een complexe materie voor u duidelijk wordt en bieden zij volledige bijstand zodat u weet wat u te wachten staat.

Jana Kern

Zij staat vooral de ondernemer, maar ook de werknemer bij in binnen- en buitenland, en dit in 6 talen. Deze meertalige ondersteuning zorgt ervoor dat internationale ondernemingen op maat worden geholpen in hun eigen taal.

Zij is energiek, perfectionistisch en gedreven om ieder project tot een goed einde te brengen.

Maxime Jeanray

Maxime behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Hij is flexibel, positief en zet zijn schouders vol engagement onder verschillende projecten.

Jill Naets

Jill Naets behaalde in 2023 met onderscheiding de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen, waarbij ze zich specialiseerde in het sociaal recht en het strafrecht. Eerder behaalde ze ook de professionele bachelor bedrijfsmanagement – rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen.

Ze is sinds 2023 advocaat bij Forum Advocaten en ze legt zich binnen het kantoor vooral toe op het sociaal recht (arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht).

Ze is behulpzaam, nauwkeurig en proactief.

Onze recente publicaties