Bestuurder

Als u een bestuursmandaat opneemt, neemt u ook een belangrijke verantwoordelijkheid op voor de vennootschap, de aandeelhouders, en derde belanghebbenden (stakeholders).

Vanuit die verantwoordelijkheid kunt u ook aansprakelijk worden gesteld.

Die aansprakelijkheid komt meestal in het vizier wanneer de vennootschap in moeilijkheden komt en in het ergste geval failliet wordt verklaard.

Of wanneer er een schadegeval ontstaat (bijvoorbeeld een arbeidsongeval) waardoor u als bestuurder mee vervolgd kunt worden.

Of wanneer de aandeelhouders tegen u een vennootschaps- of minderheidsvordering instellen.

De proactieve bijstand van een advocaat gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid is daarom noodzakelijk.

Als advocaat gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid staan wij u bij in de onderhandelingen over uw mandaat, adviseren wij u hoe u zich moet opstellen bij een belangenconflict of onenigheid met de andere bestuurders, en staan wij u bij wanneer u toch aansprakelijk wordt gesteld.