Architect

Als architect is de relatie met uw opdrachtgever cruciaal maar u moet ook relaties onderhouden met andere bouwactoren (zoals de aannemer, de stabiliteitsingenieur,…). Dit alles maakt dat u een makkelijk doelwit bent wanneer er één en ander misloopt op de werf.

Vaak kunnen problemen op de werf voorkomen worden door duidelijke contractuele afspraken te maken. Forum Advocaten zorgt voor een ervaren advocaat contractenrecht en bouwrecht die u bijstaat bij het onderhandelen en opstellen van uw architectenovereenkomst.

Indien u toch in een bouwgeschil betrokken bent, zorgt Forum Advocaten voor een advocaat gespecialiseerd in bouwrecht en dit zowel op burgerrechtelijk vlak, strafrechtelijk vlak als op deontologisch vlak.

Indien u zich volgens uw opdrachtgever (of een collega-architect) immers niet gedragen hebt volgens de deontologische regels dan beoordeelt de Orde van Architecten of u zich bij de uitoefening van uw beroep al dan niet gedragen heeft volgens de voor u geldende professionele standaard/deontologie.

Het tuchtcollege kan diverse sancties opleggen zoals een waarschuwing, een berisping of een tijdelijk of permanent verbod om het beroep nog uit te oefenen.

Forum Advocaten adviseert u in deze materie en begeleidt u ook bij burgerrechtelijke, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures.