Zelfstandige dienstverlener (consultant)

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. U kan bij ons terecht als u op zoek bent naar een ervaren advocaat gespecialiseerd in zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten.

Het werken als freelancer is niet zo wettelijk omkaderd als bij werknemers. Hier speelt de contractsvrijheid een grote rol tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wel dient aandacht te worden besteed aan het risico op schijnzelfstandigheid en kan ook de agentuurwetgeving toepasselijk zijn – zonder dat partijen dit bij aanvang voor ogen hadden.

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in het zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten kijken wij samen met u naar welke afspraken gemaakt dienen te worden, staan wij u in de onderhandelingen bij, en stellen de overeenkomsten op.

Wij verlenen ook bijstand bij contractuele geschillen over zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten, waaronder verbrekingen, opzegvergoedingen, schending van niet-concurrentiebeding, vertrouwelijkheidsbeding, edm.