Vergunningverlenende overheid

Forum Advocaten is de partner van heel wat vergunningverlenende overheden.

Wij adviseren dagelijks provincies en gemeenten op het vlak van omgevingsrecht. Wij begeleiden daarbij heel wat complexe stadsontwikkelingsprojecten en infrastructuurprojecten.

We begeleiden de vergunningverlenende overheid bij de uitwerking van eigen projecten of bij de behandeling en beoordeling van aanvragen die bij haar worden ingediend.

We adviseren inzake ontvankelijkheid en volledigheid van dossiers, inzake MER en MER-screening, voortoets, passende beoordeling, erfgoedtoets, natuurtoets, watertoets etc. We werken mee aan de juridische uitwerking en motivering van de dossiers. Wij vertegenwoordigen de vergunningverlenende overheid ook in recht bij de Raad voor Vergunningsbetwisintgen en de Raad van State.

Zo zorgen wij ervoor dat de beleidskeuzes effectief verwezenlijkt kunnen worden op het terrein door juridische advisering en opvolging van de belangrijkste procesfases. Zo werken we mee aan robuuste besluitvorming die de juridische toetsing kan doorstaan.