Aandeelhouder

Als aandeelhouder heeft u rechten en plichten. U treedt op samen met andere aandeelhouders en benoemt en ontslaat bestuurders.

Het vastleggen van de spelregels is van wezenlijk belang. Dit kan bij voorkeur in een aandeelhoudersovereenkomst.

In bepaalde gevallen worden uw rechten miskent en dan dient u deze af te dwingen, zoals het inzage- en controlerecht, het aanstellen van een bewindvoerder, of zelfs een vordering tot uittreding of uitsluiting.