13 april 2023

Wijziging standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek

Voor het opstellen van bodemonderzoeks- en saneringsrapporten, stelt de OVAM standaardprocedures ter beschikking. De standaardprocedures worden vastgesteld bij besluit van de Vlaams minister, bevoegd voor het leefmilieu. Als aanvulling op de standaardprocedures stelt de OVAM ook een aantal codes van goede praktijk en leidraden beschikbaar.

Op 7 maart 2023 (B.S. 17 maart 2023) werd een wijziging goedgekeurd van de standaardprocedure voor de opmaak van een oriënterend bodemonderzoek in het kader van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006.

Vanaf 1 april 2023 zal deze nieuwe standaardprocedure in werking treden. Er is een overgangsperiode voorzien. Bodemonderzoeken die ingediend worden vanaf 1 augustus 2023 moeten voldoen aan de nieuwe standaardprocedure. Voor rapporten die ingediend worden na 31 maart 2023 en voor 1 augustus 2023 kan men kiezen om te werken volgens de oude of de nieuwe standaardprocedure.

Het is niet mogelijk om beide standaardprocedures te combineren. OVAM verzoekt dan ook om duidelijk te vermelden welke versie van de standaardprocedure werd gebruikt om het rapport op te stellen.

Meer info kan u terugvinden op de website van OVAM: https://ovam.vlaanderen.be/standaardprocedures-bodemdecreet.

Ontdek onze verregaande expertise in omgevingsrecht en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen over bodemsanering.

Reiner Tijs

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.