27 februari 2019

Categorieën: Geen categorie

Interprofessioneel Akkoord2019-2020: sociale partners vinden dan toch een akkoord.

Op 13 februari 2019 vond een nationale staking plaats, aangezien de werknemers- en werkgeversorganisaties geen akkoord konden bereiken omtrent de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling (zie ons blogbericht van 15 februari 2019).

In de nacht van 25 op 26 februari 2019 werd uiteindelijk een ontwerpakkoord gesloten (Interprofessioneel Akkoord 2019-2020), dat de volgende krachtlijnen omvat:

  • De maximale loonkostontwikkeling wordt vastgesteld op 1,1% (in plaats van de eerdere 0,8%), dit, bovenop de index;
  • Vanaf 1 juli 2019 zullen de minimumlonen stijgen met 1,1%, dit, eveneens bovenop de index;
  • Er wordt een werkgroep opgericht om voorstellen te formuleren aangaande de verhoging van het gewaarborgd minimum maandinkomen;
  • Op vlak van mobiliteit worden maatregelen op korte termijn en op lange termijn voorzien. Zo zullen werkgevers verplicht worden om een hogere financiÎle bijdrage te voorzien in de prijs van het openbaar vervoer van de werknemers en bevelen de sociale partners aan om gebruik te maken van de fietsvergoeding;
  • Het aantal vrijwillige overuren wordt opgetrokken van 100 uren naar 120 uren;
  • De laagste uitkeringen zullen stijgen met 2,4%, terwijl de hoogste uitkeringen zullen stijgen met 1,1%.
  • Aangaande de landingsbanen en SWT grijpen de sociale partners terug naar gemeenschappelijke akkoord van 18 december 2014 betreffende onder meer de landingsbanen en SWT

 

Het ontwerpakkoord zal de komende week wellicht nog voer zijn voor politieke discussie. Wij volgen dit verder op en houden u op de hoogte van de verder ontwikkelingen in dit kader.