10 september 2018

Categorieën: Vennootschapsrecht

De regels met betrekking tot de effecten en de eraan verbonden rechten worden sterk gewijzigd door de hervorming van het vennootschapsrecht

Met de hervorming van het vennootschapsrecht en het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen worden de regels met betrekking tot de effecten en de eraan verbonden rechten aanzienlijk gewijzigd. Vooral voor de Besloten Vennootschap (BV) zijn er enkele belangrijke wijzigingen. De regels betreffende de effecten en de eraan verbonden rechten worden voornamelijk versoepeld. Ook voor de NV werd er gesleuteld aan de regels betreffende de effecten en de eraan verbonden rechten. Het gevolg hiervan is dat de regels voor de BV en de NV gelijkaardiger worden. Naast de effecten en de eraan verbonden rechten werd eveneens het leeuwenbeding onder handen genomen.