10 maart 2015

Decreet van 4 april2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

Voor drie Vlaamse (gewestelijke) administratieve rechtscolleges, met name de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, wordt met het decreet van 4 april 2014 een overkoepelende structuur gecreëerd.