30 maart 2022

De bouwheer ondertekent uw offerte: kan hij daar nog onderuit?

Wat is de regel?

Het principe is eenvoudig: van zodra de bouwheer uw offerte ondertekend terugbezorgt, ontstaat er een contract tussen u beiden. Op dat moment kan noch u als aannemer, noch de bouwheer in principe nog aan de overeenkomst onderuit zonder dat daar bepaalde gevolgen aan verbonden zijn. Als uw bouwheer nadien om één of andere reden dus toch liever niet meer met u in zee wenst te gaan, omdat hij bijvoorbeeld ergens anders een gunstigere offerte verkreeg, kan hij niet langer op zijn gegeven akkoord terugkomen. Er bestaat, in de regel (zie infra), niet zoiets als een wettelijke bedenktijd voor de bouwheer.

 

Zijn er dan geen uitwegen?

In principe valt er dus niet onderuit te komen aan een ondertekende offerte, tenzij partijen natuurlijk in onderling overleg beslissen om het contract te beëindigen. Als aannemer wenst u misschien evenzeer, net zoals de bouwheer, van de overeenkomst af te zien omwille van bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld een lucratiever project dat uw pad kruist. Of u kan bijvoorbeeld wel begrip opbrengen voor de situatie waarin de bouwheer zich bevindt en bent akkoord om de overeenkomst te beëindigen mits betaling van een vergoeding door de bouwheer.

 

Is er dan nooit sprake van bedenktijd?

In de regel heeft de bouwheer dus geen bedenktijd en moet hij hopen dat u als aannemer wenst mee te werken aan een minnelijk einde van de overeenkomst. In het geval dat de bouwheer tevens een ondernemer is, is dit overigens steeds het geval behoudens andersluidende afspraken tussen partijen gemaakt.

Is de bouwheer een particulier dan heeft hij in zeer specifieke gevallen echter wel bedenktijd, echter enkel voor zover hij online een bestelling plaatste of het contract werd gesloten buiten uw bedrijfsruimte. Let wel, ook hier zijn dan weer uitzonderingen op, nl. wanneer de bouwheer online maatwerk bestelt of aan u vraagt om tot bij hem te komen om daar dringende herstellingen uit te voeren zodat het contract niet in uw bedrijfsruimte gesloten kon worden.

Let wel, als u als aannemer dan weer aanvullende diensten verleent waar de bouwheer niet om vroeg of andere goederen werden gebruikt dan diegene die nodig waren voor de dringende herstelling, dan is het herroepingsrecht op die specifieke diensten en goederen wel weer van toepassing.

 

Wat als men er onderling niet uitgeraakt of geen uitzondering voorhanden is?

Als de bouwheer zich dus toch bedenkt en onderuit wil aan de offerte en zich niet op één van bovenvermelde uitzonderingen kan beroepen en partijen er onderling niet uit geraken, zal de bouwheer u een schadevergoeding verschuldigd zijn. Ook als u de werken nog niet aanvatte/nog geen materialen aankocht, kan u alleszins wel vragen om de gederfde winst te vergoeden. Door het beëindigen van de overeenkomst door de bouwheer kon u immers een ander eventueel project niet aannemen en misloopt u ook de inkomsten op het vroegtijdig beëindigd project.

Idealiter neemt u daaromtrent een clausule op in uw algemene voorwaarden, waarin u aangeeft welk percentage van de prijs van de offerte u zal aanrekenen wanneer de bouwheer de overeenkomst stopzet. Let wel, u dient dan wel een ‘evenwaardige’ vergoeding in uw algemene voorwaarden in te lassen ten voordele van de bouwheer, voor het geval dat u zelf de overeenkomst beëindigt. Doet u dat niet ten aanzien van particulieren, loopt u het risico dat u een ‘onevenwicht’ in uw algemene voorwaarden creëert, waardoor de clausule als niet geldig aanzien zal worden.

Heeft u vragen over (het beëindigen van) offertes? Neem dan zeker contact op met onze specialisten bouwrecht zodat wij u op maat kunnen adviseren. Ook voor al uw andere vragen met betrekking tot bouw kan u bij ons terecht.

Sid Van Wellen & Ilse De Geyter

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.