25 oktober 2021

Geslaagde studiedag over onteigenen in Vlaanderen

Op 22 oktober vond de jaarlijkse studiedag van CROW (Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering) over onteigeningen plaats. Met meer dan 250 deelnemers, volgend vanuit de zaal of via live-streaming, werd het opnieuw een succes.

Reiner Tijs, onze specialist onteigeningsrecht, maakte met de deelnemers een vergelijking tussen het oude federale en het nieuwe Vlaamse onteigeningsrecht.

Oud is niet helemaal oud (want de oude federale onteigeningswetten blijven nog steeds van toepassing op onteigeningen door de federale instellingen, ook wanneer deze in Vlaanderen onteigenen) en nieuw is niet helemaal nieuw (want ook het nieuwe Vlaams onteigeningsdecreet is voor een groot stuk schatplichtig aan het verleden).

De neerslag van deze studiedag zal u binnenkort kunnen terugvinden in het jaarlijkse boek van de CROW dat uitgegeven zal worden bij Boom Juridisch.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.