Accountant

Als accountant heeft u verregaande verplichtingen. Zo bent u er o.a. toe verplicht om een klant – onderneming schriftelijk en omstandig in te lichten wanneer de continuïteit van de economische activiteit van de onderneming in het gedrang kan komen.

Heeft u vragen over hoe deze inlichtingen juist te verstrekken? Forum Advocaten kan u hierbij helpen.

Tevens ondersteunen wij diverse accountantskantoren bij de vennootschapsrechtelijke en fiscale begeleiding van hun klanten.