19 februari 2019

Categorieën: Aanneming

De inhoudingsplicht in het kader van (onder)aanneming

Zowel de opdrachtgever als elke (onder)aannemer heeft ingevolge artikel 30bis van de RSZ-wet een controle- en inhoudingsverplichting met betrekking tot de sociale (en fiscale) schulden van zijn (onder)aannemer(s). Het niet respecteren van deze (vaak over het hoofd geziene) verplichting leidt tot een hoofdelijke aansprakelijkheid en heeft zeer verregaande financiële gevolgen.