relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Reactie binnen 24u
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Kantoornieuws

Infomoment RUP Friendshipsite: dinsdag 3 september 2019

Sep 2, 2019
Infomoment RUP Friendshipsite: dinsdag 3 september 2019

Infomoment RUP Friendshipsite: dinsdag 3 september 2019

Het Eilandje leeft. Aangezien wij hier kantoor houden volgen wij uiteraard ook de nieuwe ontwikkelingen en houden we u daarover ook graag geïnformeerd.

De stad Antwerpen wil de Friendshipsite ter hoogte van het befaamde Friendshipgebouw herontwikkelen door middel van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Friendshipsite’.

Hiertoe keurde het college van burgemeester en schepenen reeds een start- en procesnota goed. In deze start- en procesnota worden de doelstellingen en de visie voor het gebied weergegeven en worden de mogelijke effecten op het milieu onderzocht.

Er wordt een infomoment georganiseerd met betrekking tot deze start- en procesnota in het Friendshipgebouw op dinsdag 3 september 2019 tussen 17 en 19 uur.

Daarnaast wordt de start- en procesnota eveneens ter inzage gelegd vanaf 3 september tot en met 1 november 2019. Gedurende deze eerste inspraakperiode kan u uw opmerkingen en bezwaren met betrekking tot de start- en procesnota kenbaar maken. Op basis van de ingediende opmerkingen en bezwaren zal vervolgens een scopingnota worden opgemaakt.

Indien u vragen heeft over het procedureverloop bij de opmaak van dergelijk RUP, aarzelt u dan niet om ons te contacteren. We zijn graag bereid u verder te informeren.