17 april 2024

De statuten van uw vennootschap niet aangepast aan het WVV, wat nu?

In een vorige blogpost hebben we al aangegeven dat als u een vennootschap heeft opgericht vóór 1 mei 2019, uw statuten uiterlijk op 31 december 2023 aangepast moesten zijn aan het WVV.

Nu zijn er al 3 maanden verstreken sinds deze deadline, en nog steeds heeft een derde van de vennootschappen zijn statuten niet aangepast aan het nieuwe wetboek.

Zoals eerder vermeld, kan het niet voldoen aan deze vereiste leiden tot juridische complicaties. Als bestuurder bent u namelijk persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade aan de vennootschap die de vertraagde aanpassing van de statuten kan veroorzaken.

Eerder was de vraag wat de mogelijke schade zou zijn van het niet aanpassen van de statuten.

Als de statutenwijziging gekoppeld is aan zaken als erkenning, het verkrijgen van subsidies of het inschrijven voor overheidsopdrachten, kan dit natuurlijk vervelende consequenties hebben. Echter, recentelijk is opgemerkt dat zelfs de griffie publicaties begint te weigeren van rechtspersonen die hun statuten nog niet hebben aangepast.

Het antwoord is dus duidelijk: pas uw statuten snel aan aan het nieuwe wetboek om geen van deze nadelige gevolgen te riskeren.

Heeft u vragen omtrent de aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV? Neem dan zeker contact op met onze specialisten vennootschapsrecht zodat wij u op maat kunnen adviseren. Ook voor al uw andere vragen met betrekking tot het ondernemings- en vennootschapsrecht kan u bij ons terecht.

 

 

 

 

 

 

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.