relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Decreet handelsvestigingsbeleid

Aug 1, 2016

In het Belgisch staatsblad van 29 juli 2016 werd het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid gepubliceerd. De wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen wordt opgeheven. Dit decreet treedt in werking op de dag van publicatie met uitzondering evenwel van diverse belangrijke hoofdstukken en bepalingen welke pas in werking treden op 1 januari 2018 dan wel op een door de regering nog te bepalen datum. Wij volgen het verder op.