relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens komt eraan op 17.4 a.s.

Apr 11, 2014

Arrest in de zaak Paposhvili/Belgische staat wordt medegedeeld op 17 april 2014. In deze zaak wordt de Belgische staat verweten dat hij art. 2 (recht op leven), 3 (verbod op onmenselijke behandeling en foltering) en art. 8 (recht op gezins- en privéleven) van het EVRM wordt geschonden. Vanaf 17 april as. weten meer! Check Press Releases: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/Pages/search.aspx#{"sort":["kpdate Descending"]}