relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

"Appartementisering” en de leefkwaliteit van de landelijke gemeenten

Mar 15, 2016

Bij sommigen bestaat de vrees dat de ‘appartementisering’ de landelijke gebieden en kernen zou aantasten. Er moet weliswaar meer ingezet worden op verdichting en inbreiding, zowel in de steden als in de kernen van het buitengebied, maar men moet ook oog hebben voor de uitgangspunten van ruimtelijke ordening: ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. De minister wijst er op dat lokale besturen de ‘verappartementisering’ perfect kunnen sturen aan de hand van stedenbouwkundige verordeningen en gabarietenplannen, die in heel wat gemeenten heel mooie resultaten hebben opgeleverd. Op het Vlaamse niveau verwijst de minister naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Daarin staat heel uitdrukkelijk dat Vlaanderen de verdere ontwikkelingen vooral wil realiseren in kernen die ook goed ontsloten zijn: locaties waar voorzieningen in de buurt zijn, zoals onderwijs, welzijnsvoorzieningen, openbaar vervoer, ontsluiting (Vraag om uitleg over het toenemend aantal appartementen in landelijke gebieden van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege, vraag om uitleg 1395 (2015-2016) van 8 maart 2016).