24 mei 2024

Hoe staat het met uw woningpas? Hebt u uw groenblauwpijl al berekend?

Wist u dat u eenvoudig zelf kunt berekenen hoe klimaatbestendig uw woning is? Dit kan via de geïntegreerde tool “groenblauwpeil” die u terugvindt in uw woningpas.

Digitale ID van uw woning

De woningpas vormt het digitaal paspoort van uw woning en kan u reeds enige tijd online terugvinden op https://woningpas.vlaanderen.be.

In deze digitale woningpas staat alle relevante en beschikbare informatie aangaande uw woning, zoals onder meer informatie aangaande:

 • Gebouw, indeling, ligging
 • Energie
 • Isolatie en beglazing
 • Installaties
 • Bodem
 • Vergunningen
 • Mobiscore
 • Woningkwaliteit
 • Water en riolering
 • Asbestattest
 • Renovatieverplichting
 • Klimaatbestendigheid

U hebt tevens de mogelijkheid om zelf gegevens aan te vullen en bewijsstukken zoals facturen op te laden, bijvoorbeeld indien u renovatiewerken hebt uitgevoerd.

Uw woningpas zal doorheen de tijd worden aangepast en aangevuld, naargelang de gegevens waarover de overheid beschikt.

Is uw perceel klimaatbestendig? Gebruik de geïntegreerde tool in uw woningpas!

Dankzij de geïntegreerde tool “groenblauwpijl” kan u eenvoudig zelf de klimaatbestendigheid van uw woning berekenen en toevoegen aan uw woningpas. Op die manier komt u te weten hoe uw perceel scoort.

Op basis van vragen en interactieve kaarten kan u zo de klimaatbestendigheid van uw perceel bepalen.

De scores gaan van A (zeer goed klimaatbestendig) tot F (zeer slecht klimaatbestendig).

Tevens bevat de tool een groene en een blauwe score. De blauwe score preciseert in welke mate u regenwater op uw perceel opvangt, vasthoudt en nuttig gebruikt evenals hoe overstromingsgevoelig uw perceel is. De groene score geeft de biodiversiteit, verkoeling en luchtkwaliteit weer.

Nadat u de scores hebt ontvangen, krijgt u tevens suggesties op maat om uw perceel groener en blauwer te maken.

U hebt eveneens de mogelijkheid om de ideale grootte van uw regenwaterput te berekenen.

De gevolgen van de klimaatverandering kunnen schade veroorzaken aan uw perceel, zo onder meer in periodes van extreme neerslag of extreme droogte. Het is daarom nuttig om na te gaan welke aanpassingen u aan uw perceel kan doorvoeren om dergelijke schade te voorkomen.

Bent u vastgoedmakelaar? 

U hebt als vastgoedmakelaar een advies- en informatieverplichting. Als vastgoedmakelaar dient u alle relevante informatie aangaande de te koop gestelde woning kenbaar te maken aan de koper. In dat opzicht is het nuttig om aan uw opdrachtgever – de verkoper – inzage te vragen in de woningpas, zodat deze desgevallend eveneens aan de kandidaat-koper kan worden bezorgd.

Heeft u vragen? Neem dan zeker contact op met onze specialisten vastgoedbemiddeling zodat wij u op maat kunnen adviseren.

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.