16 januari 2019

Raadpleging van de bevolking over complex project ter verbetering van de nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge

Op 21 december 2018 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van voorkeursbesluit van het complex project ter verbetering van de nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge vastgesteld.

Naar aanleiding van de vaststelling van dit ontwerp van voorkeursbesluit wordt de bevolking geraadpleegd middels een openbaar onderzoek. Volgende documenten worden gedurende dit openbaar onderzoek formeel aan het publiek voorgelegd:

– het ontwerp van voorkeursbesluit;
– de ontwerp synthesenota;
– de ontwerp effectenonderzoeksrapporten waarop de ontwerp synthesenota gebaseerd is;
– de beslissing van het team MER over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen.

Vanaf 21 januari 2019 tot en met 22 maart 2019 liggen deze documenten ter inzage op volgende adressen:
– Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
– Gemeenschapshuis van Zeebrugge, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge
– Gemeentehuis van Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist
– Maritieme Toegang, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende
en op de website www.nieuwesluiszeebrugge.be

Op 6 februari 2019 is er tussen 15:00 en 20:00 uur een infomarkt in het Gemeenschapshuis, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge.

Opmerkingen of bezwaren kan u schriftelijk indienen tot uiterlijk vrijdag 22 maart 2019 op de volgende manieren:
– via mail naar nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be
– brief afgeven tegen ontvangstbewijs op het Huis van de Bruggeling, Frans Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
– brief afgeven in de Gemeenteafdeling Zeebrugge, Marktplein 12, 8380 Zeebruge
– brief opsturen naar Frederik Buffel, Maritieme Toegang, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende.