Vastgoedmakelaar

Bent u op zoek naar een specialist in vastgoedbemiddeling? Forum Advocaten zorgt voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in vastgoedbemiddeling en rentmeesterschap.

De rol van de vastgoedmakelaar is de laatste jaren steeds professioneler geworden, met een strikter wettelijk kader waarbij de verantwoordelijkheid van de vastgoedmakelaar enorm is toegenomen. Tal van conflicten kunnen rijzen met opdrachtgevers, kandidaat-kopers/verkopers en andere derden. Zij kunnen niet enkel een gerechtelijke procedure voeren maar ook een klacht neerleggen bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. De tuchtrechtelijke sancties kunnen gaan van een waarschuwing of een berisping tot een tijdelijk of permanent verbod om het beroep nog uit te oefenen.

Als gespecialiseerd advocaat in vastgoedbemiddeling kunnen wij bijstaan op volgende vlakken:

  • Advies en begeleiding bij het opstarten van makelaarsactiviteiten
  • Beantwoorden van vragen van wettelijke of deontologische aard
  • Redactie en revisie van contracten met klanten
  • Advies en begeleiding inzake compliance (antiwitwas, gegevensbescherming, …)
  • Begeleiding van deontologische kwesties (klachten, vervolgingen voor de Uitvoerende Kamer of de Kamer van Beroep)