Syndicus

Het samenleven in een mede-eigendom verloopt niet altijd vanzelf. Het gebeurt vaak dat er discussies ontstaan tussen mede-eigenaars en/of tussen mede-eigenaars en de syndicus.

Als advocaat gespecialiseerd in mede-eigendom kunnen wij u onder meer begeleiden op volgende vlakken :

  • Advies en bijstand aan mede-eigenaars, syndicus, … onder meer op algemene vergaderingen
  • Redactie reglement interne orde
  • Onderhandelingen en minnelijke regelingen
  • Initiëren van en bijstand tijdens gerechtelijke procedures met betrekking tot alle geschillen van mede-eigendom