Arts

Als arts is de relatie met uw patiënt cruciaal. Heeft u zich volgens uw patiënt (of een collega-arts) niet gedragen volgens de deontologische regels?

De Orde van Geneesheren en de Provinciaal Geneeskundige Commissie beoordeelt of u zich bij de uitoefening van uw beroep al dan niet gedragen heeft volgens de voor u geldende professionele standaard/deontologie. Het tuchtcollege kan diverse sancties opleggen zoals een waarschuwing, een berisping of een tijdelijk of permanent verbod om het beroep nog uit te oefenen.

Forum Advocaten begeleidt u onder meer op volgende vlakken:

  • Advies aan artsen of andere hulpverleners
  • Begeleiding en bijstand bij tuchtrechtelijke procedures