6 oktober 2016

Categorieën: Omgevingsrecht

Omgevingsvergunning digitaal

Het Omgevingsdecreet dateert van 25 april 2014, het uitvoeringsbesluit van 27 november 2015 en de publicatie van het uitvoeringsbesluit van februari 2016. Na een jaar zou de omgevingsvergunning een feit moeten zijn, namelijk per 23 februari 2017.

Een belangrijk onderdeel is de digitalisering van de aanvraag tot omgevingsvergunning. Daarbij rijzen heel wat technische en juridische vragen. Daarover werd in de Commissie vergaderd.

Een paar maanden geleden zijn er stemmen op gegaan binnen de VVSG om het proces uit te stellen. De Minister benadrukt evenwel dat op de laatste taskforce daarentegen heel uitdrukkelijk gevraagd werd aan de VVSG of ze voor uitstel pleit, en het antwoord was: ìNeen, we pleiten niet voor uitstel.î

Het wordt dus uitkijken of op 23 februari 2017 alle vergunningverlenende overheden klaar zijn om het digitale tijdperk in te treden voor wat betreft de verwerking van de aanvragen tot omgevingsvergunning.

(Zie: Vraag om uitleg over de bezorgdheid van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) inzake de vooruitgang van het digitale proces met betrekking tot de omgevingsvergunning van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege; vraag om uitleg 2722 (2015-2016) van 20 september 2016)