Geschillen met de RSZ

Sociale bijdragen

Onze specialisten begeleiden en adviseren u bij de administratieve invordering van de sociale bijdragen door de RSZ wanneer dit niet tijdig of correct zou zijn gebeurd. Wij trachten in de eerste plaats een minnelijke regeling te treffen, doch indien dit niet wenselijk of mogelijk is, zullen wij bijstand verlenen in een gerechtelijke procedure voor de arbeidsrechtbank. Wij ontlasten u door dit complex en procedureel kluwen voor u op te nemen zodat u zich bezig kunt houden met hetgeen dagdagelijks voor u belangrijk is.

Aangifte van tewerkstelling

De RSZ verzamelt alle loon-en arbeidstijdgegevens op basis van de verplichte aangiftes van de werkgever. Onze specialisten begeleiden de werkgever onder meer bij de Dimona-aangifte waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ, de Limosa-aangifte met oog op correcte en legale tewerkstelling van buitenlandse (gedetacheerde) werkkrachten in België, de Checkinatwork, en dergelijke meer. Internationale tewerkstelling is daarbij vaak een complex gegeven, doch wij doen niet liever dan u te begeleiden zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Jana Kern

Zij staat vooral de ondernemer, maar ook de werknemer bij in binnen- en buitenland, en dit in 6 talen. Deze meertalige ondersteuning zorgt ervoor dat internationale ondernemingen op maat worden geholpen in hun eigen taal.

Zij is energiek, perfectionistisch en gedreven om ieder project tot een goed einde te brengen.

Maxime Jeanray

Maxime behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Hij is flexibel, positief en zet zijn schouders vol engagement onder verschillende projecten.

Jill Naets

Jill Naets behaalde in 2023 met onderscheiding de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen, waarbij ze zich specialiseerde in het sociaal recht en het strafrecht. Eerder behaalde ze ook de professionele bachelor bedrijfsmanagement – rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen.

Ze is sinds 2023 advocaat bij Forum Advocaten en ze legt zich binnen het kantoor vooral toe op het sociaal recht (arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht).

Ze is behulpzaam, nauwkeurig en proactief.

Onze recente publicaties