Handhavende overheid

Handhaving vormt het sluitstuk van heel wat regelgeving, onder meer deze inzake ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed en milieu. De publieke handhaving kent heel wat diverse vormen, zoals de administratieve en de gerechtelijke handhaving, de strafrechtelijke en de burgerrechtelijke handhaving, de zachte en de harde handhaving, de preventieve en de repressieve handhaving.

Er zijn ook heel wat verschillende handhavende actoren. Dit gaat van de Burgemeester over de stedenbouwkundig inspecteur, van de politieagenten tot bijzondere ambtenaren. Soms wordt de handhaving ook overkoepelend georganiseerd vanuit intercommunales die handhavingsdiensten verlenen aan de betrokken gemeentes.

Forum Advocaten staat de handhavende overheid bij op alle vlakken van het handhavingsproces. We stellen aanmaningen op en werken herstelvorderingen uit. We verdedigen het dossier bij de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. We voeren de strafrechtelijek of burgerlijke handhavingsprocedures. We komen tussen in procedures waarin milieustakingsvorderingen worden ingesteld.

Wij helpen de beleidskeuzes mee verwezenlijken op het terrein door juridische advisering en opvolging van de belangrijkste procesfases. Zo werken we mee aan robuuste besluitvorming die de juridische toetsing kan doorstaan.