13 juni 2023

Nemen privébedrijven de gemeenten over?

Op de website van VRT nws van 13 juni 2023 was een artikel te lezen met als titel: “Hoe een freelancer mee over je bouwvergunning beslist: gemeenten huren steeds vaker personeel bij privébedrijven”.

In het artikel wordt aangegeven dat heel wat gemeenten steeds vaker genoodzaakt zijn om freelancers in te huren om de beslissingen inzake omgevingsvergunningen op te maken. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) maakt zich zorgen om deze evolutie. Zij is van oordeel dat het voorbereiden van vergunningsbeslissingen tot de kerntaken van de gemeenten behoort.

Een ruimer probleem

Toch is het een realiteit dat in heel wat gemeenten bepaalde functies niet meer ingevuld geraken, dat vacatures lange tijd blijven open staan en dat bepaalde expertise niet meer te vinden is. Het domein van het omgevingsrecht is hier bijzonder gevoelig voor.

Dit is overigens geen probleem dat enkel de gemeenten treft. Het is ook een meer algemeen probleem of minstens ook een probleem waarmee advocatenkantoren kampen. Er is te weinig uitstroom aan de universiteiten wat betreft goedgeschoolde bestuurs- en omgevingsjuristen.

Forum Advocaten zet daarom volop in op het delen van de expertise inzake overheids- en omgevingsrecht. Met onze Forum Academy scholen we onze medewerkers ‘in house’ bij en vormen we specialisten in het omgevingsrecht. Daarnaast biedt Forum Advocaten ook opleidingen op maat van lokale besturen. Reiner Tijs schreef voor hen zelfs een volledige leidraad voor de motivering van omgevingsvergunningen (Politeia).

Naar een beter evenwicht

Eerder dan de taken van het bestuur volledig over te nemen, zorgt Forum Advocaten voor ondersteuning van de lokale besturen. Met punctueel advies, begeleiding en opleiding van de betrokken diensten zorgen wij ervoor dat de betrokken ambtenaren en diensten verder zelf aan de slag kunnen blijven zodat de gemeenten hun kerntaken wezenlijk zelf kunnen uitoefenen. Toch staan de ambtenaren en diensten er niet alleen voor, maar kunnen zij terugvallen op ervaren specialisten. Eerder dan afhankelijkheid te creëren, werken wij met onze coachende werking mee aan de zelfredzaamheid van onze gemeenten. Het algemeen belang is nog steeds het best gediend met onafhankelijke gemeentelijke ambtenaren die de vergunningsbeslissingen voorbereiden. Wat extra ondersteuning hier en daar in complexe dossiers en bij netelige juridische kwesties kan aangewezen zijn, maar uiteindelijk moeten de kerntaken door de gemeentelijke ambtenaren en diensten zelf uitgeoefend kunnen worden en niet door externen.

Beroepsgeheim, onafhankelijkheid en doorgedreven expertise en ervaring

Het algemeen belang is er het best mee gediend dat besturen en externen niet met elkaar verweven en vervlochten geraken. Een sterk bestuur oefent zijn kerntaken zelf uit. En een zelfstandige dienstverlener blijft best buiten de muren van de gemeente om onafhankelijk juridisch advies te kunnen verlenen, punctueel daar waar nodig of wenselijk.

Forum Advocaten begeleidt lokale besturen al meer dan 20 jaar. We houden ons niet met lokale politiek bezig en we creëren geen afhankelijkheid. Wel bieden we opleidingen aan ter ondersteuning van de lokale ambtenaren en diensten en werken we punctueel mee ter ondersteuning van meer complexe juridische dossiers in het omgevingsrecht. Zo bouwen we aan een vertrouwensvolle relatie, maar wel met respect voor ieders eigenheid en zonder dat publieke en private belangen verweven geraken. Met ons beroepsgeheim, onze onafhankelijkheid en onze doorgedreven expertise en ervaring in het overheids- en omgevingsrecht bieden we meerwaarde zonder afbreuk te doen aan de kerntaken die het bestuur heeft en moet blijven opnemen in het algemeen belang. Dat is een waardevolle wisselwerking en daaraan verlenen we met Forum Advocaten graag onze medewerking.

Contacteer een advocaat omgevingsrecht

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.