30 mei 2023

Watergevoelige openruimtegebieden (WORG): openbaar onderzoek wordt opgestart

Het verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico’s op andere plaatsen.

Om die reden werd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een procedure ingeschreven om watergevoelige openruimtegebieden (WORG) aan te duiden. Bij de aanduiding worden stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. Daarmee wordt getracht om de belangen van het watersysteem te beschermen.

Voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden

Openbaar onderzoek wordt opgestart

Op voorstel van Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir heeft de Vlaamse Regering beslist om verschillende gebieden als voorlopig watergevoelig openruimtegebied aan te duiden.

Volgende gebieden worden onder meer als voorlopig watergevoelig openruimtegebied aangeduid:

 • Kapelleveld II in Wommelgem
 • Schorheide in Willebroek
 • Kersdonk Zuid in Willebroek
 • Kersdonk Noord in Willebroek
 • Heindonk in Willebroek
 • De Leeuw in Wijnegem
 • Universiteit Antwerpen in Antwerpen en Edegem
 • Wullebeek in Niel
 • Burcht in Londerzeel
 • Cleydaal-Kerkeneinde in Hemiksem
 • Noeveren in Boom
 • Solhof in Aartselaar

Voor elke beslissing tot voorlopige aanduiding van hogervermelde gebieden als watergevoelige openruimtegebieden wordt een openbaar onderzoek opgestart door de Vlaamse Regering. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is verplicht om in elke betrokken provincie minstens één informatie- en inspraakvergadering te organiseren tijdens de eerste helft van het openbaar onderzoek. Eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen de voorlopige aanduiding liggen ontvangen bovendien een individuele kennisgeving van de beslissing en komen mogelijks in aanmerking voor een compenserende vergoeding. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen reacties geformuleerd worden op de beslissingen tot voorlopige aanduiding als watergevoelige openruimtegebieden.

Heeft u vragen over watergevoelige openruimtegebieden? Neem dan zeker contact op met onze specialisten overheids-en omgevingsrecht zodat wij u op maat kunnen adviseren.

Contacteer een advocaat omgevingsrecht

Lisse Smets & Reiner Tijs

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.