2 februari 2023

Huurprijs energieverslindende woningen op dieet: de tijdelijke indexatiestop

In een eerder blogbericht hebben wij het principe van de indexatie van de huurprijs opgefrist. Vanuit de overheid worden nu tijdelijke maatregelen genomen om wonen betaalbaar te houden maar ook om het energiezuiniger maken van de vele oude woningen aan te moedigen. Deze tijdelijke maatregel bestaat in een beperking op de indexatie van de huurprijs. Wat houdt deze tijdelijke indexatiestop eigenlijk in?

 

Vlaanderen

Energieverslindende woningen

Vooreerst geldt de beperking op de indexatie niet voor alle huurwoningen maar enkel de meest energieverslindende huurwoningen. Concreet zijn dit de huurwoningen met een EPC-label D, E of F en huurwoningen die geheel geen EPC-label hebben. Voor huurwoningen met geen EPC-label of een EPC-label E of F geldt een volledige indexatiebeperking. Voor huurwoningen met een EPC-label D geldt slechts een indexatiebeperking van 50%.

De huurprijs van huurwoningen met een EPC-label A, B of C is niet onderhevig aan de tijdelijke indexatiestop en kan dus wel nog volledig geïndexeerd worden.

Tijdelijk

Bovendien is de tijdelijke indexatiestop niet permanent maar tijdelijk en geldt zij slechts voor één jaar, met name vanaf 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

In principe wordt de huurprijs jaarlijks geïndexeerd op de verjaardag (d.i. de aanvangsdatum en niet de ondertekeningsdatum) van de huurovereenkomst. Concreet wil dit dus zeggen dat de huurprijs van de desbetreffende woninghuurovereenkomsten die gesloten werden voor 1 oktober 2022 en waarvan de verjaardag valt tussen 1 oktober 2022 (inbegrepen) en 30 september 2023 (inbegrepen) een jaar lang niet of slechts beperkt geïndexeerd kan worden.

Valt de verjaardag voor 1 oktober 2022 maar is de verhuurder vergeten om tijdig een verzoek tot indexatie te richten aan de huurder en ontvangt de huurder dit indexatieverzoek pas na 1 oktober 2022 dan moet de huurder geen gevolg meer geven aan het indexatieverzoek (of toch niet volledig i.g.v. een EPC-label D).

Als de verjaardag van de huurovereenkomst op of na 1 oktober 2022 valt maar de verhuurder de huurder reeds voor 1 oktober 2022 verzocht heeft om vanaf de verjaardag van de huurovereenkomst (dewelke op of na 1 oktober 2022 valt) te betalen, moet de huurder hieraan eveneens geen (volledig) gevolg geven.

De verhuurder heeft uiteraard wel de mogelijkheid om de huurwoning van een beter EPC-label te laten voorzien. Vanaf het ogenblik dat een energieverslindende woning een beter EPC-label heeft mag de verhuurder terug indexeren (evenwel beperkt tot 50% indien het verbeterde EPC-label D is), ook al situeert dit ogenblik zich tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023.

 

Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft eveneens voorzien in een gelijkaardige beperking op de huurprijsindexering.

In tegenstelling tot in Vlaanderen geldt in Brussel de tijdelijke indexatiestop ook niet voor huurwoningen met een EPC-label D en geldt de beperking van de indexatie tot 50% voor huurwoningen met een EPC-label E.

In Brussel geldt de tijdelijke indexatiestop voor huurovereenkomsten waarvan de verjaardag valt op of na 14 oktober 2022 en geldt zij voor 12 maanden.

Opdat de verhuurder de huurprijs überhaupt kan indexeren is evenwel vereist dat (1) de huurovereenkomst geregistreerd werd en (2) het EPC-label aan de huurder werd meegedeeld.

***

Heeft u vragen over de indexering van uw huurprijs of uw huurovereenkomst in het algemeen? Neem dan zeker contact op met onze specialisten vastgoedrecht zodat wij u op maat kunnen adviseren.

Maarten Verboven en Ilse De Geyter

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.