30 januari 2023

Het ID van uw huis: de woningpas

Alle beschikbare nuttige informatie over uw woning in één overzichtelijk digitaal document? Dat kan. Meer nog, uw woningpas is intussen al enige tijd beschikbaar, zij het met de informatie waarover de overheid thans reeds beschikt.

De woningpas (Decreet van 30 november 2018 betreffende de gebouwenpas) wordt thans uitgebreid met het asbestattest, uitgevoerde werken, renovatieverplichting en klimaatbestendigheid.

U vindt uw (gratis) woningpas op https://woningpas.vlaanderen.be.

De digitale woningpas als levend document

In uw digitale woningpas staat alle relevante en beschikbare informatie aangaande uw woning, zoals onder meer informatie aangaande:

  • Gebouw, indeling, ligging
  • Energie
  • Isolatie en beglazing
  • Installaties
  • Bodem
  • Vergunningen
  • Mobiscore
  • Woningkwaliteit
  • Water en riolering

Ook de beschikbare informatie aangaande het recent verplichte asbestattest zal alhier worden opgenomen. Tevens is de woningpas recentelijk uitgebreid met informatie omtrent de renovatieverplichting (voor niet-residentiële gebouwen met aanvang vanaf 01/01/2023) en klimaatbestendigheid (groenblauwpeil).

U hebt tevens de mogelijkheid om zelf gegevens aan te vullen en bewijsstukken zoals facturen op te laden, bijvoorbeeld indien u renovatiewerken hebt uitgevoerd.

Uw woningpas zal doorheen de tijd worden aangepast en aangevuld, naargelang de gegevens waarover de overheid beschikt.

Wordt uw woning nu al geïdentificeerd?

In principe wordt elke woning nu reeds geïdentificeerd, maar hou er rekening mee dat uw woningpas heden mogelijks onvolledig is. De overheid beschikt immers niet noodzakelijk over alle relevante gegevens. Zo zou het kunnen dat u intussen iets aan uw woning hebt veranderd waarvan de overheid nog niet op de hoogte is.

Waarvoor dient de woningpas en hoe gebruik ik het?

De woningpas is voornamelijk in het leven geroepen zodat de koper bij een overdracht van de woning volledig op de hoogte is van de beschikbare gegevens omtrent de te koop gestelde woning. Al deze gegevens worden nu gebundeld in één digitale woningpas, hetgeen voor de kandidaat-koper overzichtelijk is. Hebt u een woning op het oog? Vraag de verkoper dan naar de woningpas!

Evenwel is dit document ook voor uzelf als eigenaar zeer nuttig. Zo kan u nagaan hoe energiezuinig uw woning thans is of informatie terugvinden aangaande de overstromingsgevoeligheid van de omgeving. Tevens hebt u de mogelijkheid om andere personen (bijvoorbeeld uw architect) inzage te verlenen in uw woningpas.

Bent u vastgoedmakelaar?  Informeer de kandidaat-koper correct!

U hebt als vastgoedmakelaar een advies- en informatieverplichting. Als vastgoedmakelaar dient u alle relevante informatie aangaande de te koop gestelde woning kenbaar te maken aan de koper. In dat opzicht is het nuttig om aan uw opdrachtgever – de verkoper – inzage te vragen in de woningpas, zodat deze desgevallend eveneens aan de kandidaat-koper kan worden bezorgd.

Heeft u vragen over de verplichte documenten bij de verkoop van uw woning? Neem dan zeker contact op met onze specialisten koop verkoop zodat wij u op maat kunnen adviseren.

Frederic Rosiers & Annelies Janssen

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.