23 november 2022

Categorieën: Overheidsrecht

RvVb vermindert de doorlooptijd van standaarddossiers naar 12 maanden

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de doorlooptijd van standaarddossiers verminderd tot gemiddeld 12 maanden. Ook de doorlooptijd van het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is veelbelovend. Dit blijkt uit de kerncijfers van het afgelopen werkingsjaar die de Dienst van de Bestuursrechtscolleges recent heeft voorgesteld.

Tijdens de periode van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022, werden 1009 beroepen ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In datzelfde werkingsjaar heeft de Raad in 959 dossiers een eindarrest geveld. Er werden tevens 137 arresten geveld in schorsingsprocedures, waarvan 96 volgens de gewone schorsingsprocedure en 41 bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Daarbij moet worden vastgesteld dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen in een standaarddossier gemiddeld uitspraak doet binnen volgende termijnen:

  • Twaalf maanden voor een vernietigingsberoep;
  • Vier maanden voor een gewone schorsingsprocedure;
  • Tien dagen voor een schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Bovendien zal de doorlooptijd in de volgende jaren nog verminderd worden door de recente benoeming van bijkomende bestuursrechters, aldus Eddy Storms (Eerste Voorzitter).

Naast de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overkoepelt en ondersteunt de Dienst van de Bestuursrechtscolleges ook het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Ook deze colleges hebben veelbelovende doorloopcijfers. Zo voorziet het Handhavingscollege de bij haar ingediende beroepen van een eindarrest binnen het jaar. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen behandelt de ingediende beroepen binnen 40 dagen.

De tijd speelt een belangrijke rol bij de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen. Dat de behandelingstermijn bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen korter wordt, is een goede zaak. Maar een goede voorbereiding van het dossier en een goede opvolging van de administratieve procedure is van nog groter belang. Forum Advocaten ondersteunt projectontwikkelaars en andere aanvragers vanaf het concept tot de uitvoering. Contacteer ons in een zo vroeg mogelijk stadium zodat u zo spoedig mogelijk echt kan starten.

Heeft u hier nog vragen over? Neem dan zeker contact op met onze specialisten omgevingsrecht zodat wij u op maat kunnen adviseren. Ook voor al uw andere vragen met betrekking tot vergunningverlening en overheidsrecht kan u bij ons terecht.

Reiner TIJS m.m.v. Ellen Deleersnyder

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.