23 februari 2022

Categorieën: Vastgoedrecht

Het EPC binnen de VME: niet zomaar een vodje papier

Als eigenaar van een appartement bent u, wanneer u uw appartement wenst te verkopen of te verhuren, al enkele jaren verplicht om een energieprestatiecertificaat (EPC) te bezorgen aan uw koper of uw huurder. Zo stelt u de koper/huurder in de gelegenheid inzicht te krijgen in de energiezuinigheid van uw appartement.

Waar dit vroeger voor u als eigenaar enkel een verplichting betrof voor uw privatief kavel, betreft dit sinds kort ook een verplichting voor de gemene delen van het appartementsgebouw. Op die manier wil de overheid ook de energiezuinigheid van deze gemene delen in kaart gaan brengen nu heel wat (oudere) appartementsgebouwen niet langer aan de norm voldoen qua energiezuinigheid. De EPC’s worden daarom allemaal verzameld in de Energieprestatiedatabank om daar vervolgens de nodige conclusies uit te trekken.

Vanaf wanneer is het EPC verplicht?

Voor grote appartementsgebouwen, zijnde gebouwen met 15 of meer kavels, lag de deadline voor het opmaken van het EPC op 1 januari 2022.

Voor middelgrote appartementsgebouwen, zijnde gebouwen met 5 tot 14 kavels, werd de deadline door toedoen van de corona-crisis verlengd tot 1 januari 2023.

Voor de kleine appartementsgebouwen, zijnde gebouwen met 2 tot 4 kavels, werd de deadline eveneens omwille van bovenvermelde reden verlengd tot 1 januari 2024.

Dat er een verschil in deadline werd opgelegd om zich in regel te stellen, valt uiteraard te wijten aan het feit dat de impact van kleinere gebouwen op het milieu vanzelfsprekend minder groot is dan deze van grote appartementsblokken.

Wat als u niet tijdig een EPC bekomt?

In dat geval kan de eigenaar van het appartementsgebouw of de vereniging van mede-eigenaars (VME) een boete krijgen die varieert van 500 tot 5.000 euro. Voorlopig vinden er nog geen controles plaats maar later dit voorjaar zal het Vlaams Energie- en KlimaatAgentschap (VEKA) daarmee een aanvang nemen.

U neemt dus als eigenaar of als VME best tijdig contact op met een energiedeskundige met het oog op het opstellen van het EPC. Voor de VME zal normaliter de syndicus daartoe het voortouw nemen, nadat de Algemene Vergadering hieromtrent een beslissing nam. De kostprijs van het opstellen van het EPC bedraagt doorgaans een bedrag tussen 250 en 500 euro.

Het tijdig aanvragen van het EPC voor de gemene delen is dus vooral van belang met het oog op het vermijden van een boete. Het ontbreken van dit certificaat verhindert u voor alle duidelijkheid niet om uw woning te verkopen of te verhuren, zolang u maar voor uw privatief kavel een EPC bezit. U kan een EPC voor uw privatief kavel bekomen zelfs als er geen EPC voor de gemeenschappelijke delen is.

Wat is de insteek van het verplichten van het EPC?

Zoals reeds gezegd heeft het EPC tot bedoeling inzage te geven omtrent de energiezuinigheid van een gebouw en haar installaties en dit aan de hand van kleurencodes en symbolen. Er worden daarbij ook aanbevelingen (en dus geen verplichtingen!) gedaan omtrent hoe het gebouw op het vlak van energiezuinigheid verbeterd kan worden. Het is vervolgens aan de mede-eigenaars om op een algemene vergadering te beslissen of zij naar aanleiding van deze aanbevelingen bepaalde verbeteringen wensen aan te brengen.

In vergelijking met het EPC voor woningen bevat het certificaat voor appartementsgebouwen geen indicatie qua prijs voor wat de aanbevolen renovaties betreft. De reden hiervoor is dat renovaties voor appartementen vaak moeilijk in te schatten vallen.

Heeft u vragen over het energieprestatiecertificaat? Neem dan zeker contact op met onze specialisten huurrecht zodat wij u op maat kunnen adviseren. Ook voor al uw andere vragen met betrekking tot bouw kan u bij ons terecht.

Sid Van Wellen & Ilse De Geyter

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.