4 augustus 2020

Categorieën: Vennootschapsrecht

Officieel: de sociale verkiezingen vinden plaats tussen 16 en29 november2020

In ons blogbericht van 28 mei 2020 kon u al lezen dat de sociale verkiezingen van 2020 zouden worden uitgesteld omwille van de coronacrisis en dat het regelgevend kader hieromtrent werd uitgewerkt.

Sindsdien was het wachten op nieuwe data voor de sociale verkiezingen, maar het was wel al duidelijk dat de voorkeur van de Nationale Arbeidsraad uitging naar de periode tussen 16 november 2020 en 29 november 2020. De wetgever is de voorkeur van de Nationale Arbeidsraad bijgetreden: de sociale verkiezingen van 2020 zullen plaatsvinden tussen 16 november 2020 en 29 november 2020.

Deze data werden officieel gepubliceerd in een Koninklijk Besluit van 15 juli 2020, dat op 1 augustus 2020 in werking is getreden.

Samen met de Wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie vormt dit Koninklijk Besluit de regelgevende basis die een einde maakt aan de periode van opschorting van de verkiezingsprocedure.

De ruim 7.000 ondernemingen, die de verkiezingsprocedure begin december 2019 hebben opgestart, bekomen op deze manier zekerheid over de data tussen dewelke zij de sociale verkiezingen moeten organiseren. Zij beschikken op deze manier over voldoende tijd om het nodige te doen voor de organisatie van hun sociale verkiezingen en het bepalen van de modaliteiten ervan.

Als gevolg van de nieuw bepaalde verkiezingsperiode zal de opgeschorte verkiezingsprocedure vanaf eind september 2020 terug moeten worden opgestart door de verschillende ondernemingen. De verkiezingsprocedure zal worden hernomen op de 54e dag die de uitgestelde verkiezingsdatum voorafgaat. Deze nieuwe (uitgestelde) verkiezingsdatum hangt in principe af van de oorspronkelijk bepaalde verkiezingsdatum, al kan hier onder bepaalde voorwaarden van worden afgeweken.

In november 2020 zal de nieuwe samenstelling van de overlegorganen binnen de onderneming in principe aldus gekend zijn.

Indien u vragen zou hebben over de sociale verkiezingen en de heropstart van de verkiezingsprocedure in het bijzonder, mag u ons uiteraard steeds contacteren. Wij staan u hierin graag bij.

 

Maxime Jeanray & Jana Kern