5 juni 2020

Categorieën: Geen categorie

Persoonsgegevens opladen in het omgevingsloket vanaf 1 juni2020: sharing is… sharing!

Het Departement Omgeving maakte zopas enkele belangrijke wijzigingen bekend inzake de publicatie van (persoons)gegevens op het publiek omgevingsloket.

Zowel aanvragers als het betrokken publiek, als overheden maken thans veelvuldig gebruik van het omgevingsloket. Hierbij worden vele documenten met – al dan niet gevoelige – gegevens opgeladen in het omgevingsloket. Sommige van deze documenten worden eveneens opgeladen in het publiek omgevingsloket. Met het opzet om nog meer in te zetten op een “maximale openbaarheid van bestuur” zullen vanaf heden alle documenten die door de aanvrager worden opgeladen in het omgevingsloket eveneens worden gedeeld op het publiek omgevingsloket.

 

Het opladen van (persoons)gegevens in het omgevingsloket bij aanvragen die voor 1 juni2020 werden ingediend

Tot op heden werden informatie en documenten die betrekking hebben op persoonsgegevens, auteursrechtelijk beschermde plannen en bedrijfsgegevens en waarvan in de aanvraag verzocht werd om ze uit de openbaarheid te houden niet ter beschikking gesteld op het publiek omgevingsloket, voor zover de bevoegde overheid hiermee instemde.

Dit principe wijzigt voor alle aanvragen die worden ingediend na 1 juni2020. 

 

Het opladen van (persoons)gegevens in het omgevingsloket bij aanvragen die na 1 juni2020 worden ingediend

Bij aanvragen die na 1 juni2020 zijn ingediend gaat de Vlaamse overheid er van uit dat de aanvrager evenals zijn architect of ondersteuner geen bezwaar hebben tegen de publicatie van persoonsgegevens die worden verstrekt in het omgevingsloket. Hiermee wil de overheid, al dan niet ten koste van de privacy, inzetten op een maximale openbaarheid van bestuur.

Concreet impliceert dit alle documenten die door of namens de aanvrager worden opgeladen in het omgevingsloket (bijvoorbeeld een inplantingsplan, een motivatienota,…), gepubliceerd worden op het publiek omgevingsloket, ongeacht of deze documenten persoonsgegevens bevatten.

Indien u niet wenst dat bepaalde persoonsgegevens gepubliceerd worden, dan dient u deze gegevens zélf onleesbaar te maken alvorens deze worden opgeladen in het omgevingsloket. Van zodra u documenten oplaadt in het omgevingsloket die persoonsgegevens bevatten (bijvoorbeeld de naam en het adres van de aanvrager of architect), gaat de overheid ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen de publicatie van deze gegevens.

Meer zelfs, eens de aanvraag is ingediend gaat men niet in op latere verzoeken om deze documenten met persoonsgegevens alsnog van het omgevingsloket te verwijderen.

Spring vanaf heden dus zeer voorzichtig om het vermelden van persoonsgegevens op documenten en plannen die u wenst op te laden in het omgevingsloket.

 

Laura Van Dooren & Reiner Tijs

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.