18 mei 2020

Categorieën: Geen categorie

Opleiding Meergezinswoningen (in samenwerking met Escala)

Opleiding Meergezinswoningen (in samenwerking met Escala, www.escala.be)

Mr. Reiner Tijs gaf een opleiding van drie uur over de complexe regelgeving m.b.t. meergezinswoningen (appartementen).

Hij besprak daarbij volgende onderwerpen:

  • de vergunningsplicht, met bijzondere aandacht voor de verkavelingsvergunningsplicht m.b.t. groepswoningbouw en de stedenbouwkundige vergunningsplicht m.b.t. functiewijzigingen en het wijzigen van het aantal woongelegenheden
  • de beoordelingsgronden, met specifieke aandacht voor voorschriften voor meergezinswoningen in RUP’s en verordeningen
  • de afwijkingsmogelijkheden met o.a. specifieke aandacht voor afwijkingen van oude BPA’s en afwijkingsmogelijkheden op basis van een activiteitencontract zoals voorzien in het instrumentendecreet
  • het ruimere beleidsmatig kader, met aandacht voor de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en de verhoging van het ruimtelijk rendement
  • een aantal procedurele aandachtspunten met aandacht voor de beslissing over de zaak van de wegen, reststroken en MER-screeningsverplichtingen.

 

Gelet op de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen, werd deze opleiding gegeven in de vorm van een webbinar in het programma “Zoom”.

Deze opleiding wordt verzorgd in samenwerking met het opleidingscentrum voor de publieke sector, Escala (www.escala.be). Later op het jaar zal deze opleiding wegens succes hernomen worden. U kan hiervoor uiteraard nog inschrijven.

U kan ook nog inschrijven voor andere opleidingen van mr. Reiner Tijs m.b.t. “Motivering van overheidsbeslissingen”, “beoordeling en motivering van omgevingsvergunningen”, “Openbaarheid van bestuur”, “Basisopleiding bestuursrecht” en “Onteigeningen van A tot Z”.

Wij hopen u hier snel te mogen verwelkomen. Tot spoedig.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.