27 maart 2020

Categorieën: Geen categorie

Coronacrisis: welke volgende steunmaatregelen heeft de overheid nu in petto?

Vorige ‌‌week brachten wij u op de hoogte van de steunmaatregelen die de overheid trof om de economische gevolgen van de Coronacrisis in te dijken. Deze maatregelen werden opnieuw uitgebreid en aangevuld. Forum Advocaten behoudt daarom het overzicht.

 

Financiële bazooka van de banken

Staatswaarborg

De federale overheid trekt 50 miljard euro uit als staatswaarborg voor kredieten die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële ondernemingen, kmo’s en zelfstandigen. De verliezen die de banken zouden lijden op deze kredieten worden aldus gewaarborgd door de Staatskas. De waarborg geldt echter enkel voor kredieten met een maximale looptijd van 12 maanden aan ontleners die geen betalingsachterstand hadden op 1 februari of die op 29 februari een betalingsachterstand hadden van minder dan 30 dagen.

 

Betalingsuitstel

Daarnaast kunnen de bedrijven die in aanmerking komen voor kredieten die onder de staatswaarborg vallen zonder kosten en betalingsuitstel tot 30 september krijgen. Hetzelfde geldt voor particulieren met een hypothecaire lening. Zij kunnen een uitstel vragen voor zowel kapitaalaflossingen als rentebetalingen.

Het betalingsuitstel wordt echter niet automatisch toegekend en moet gemotiveerd worden aangevraagd. Kredietnemers die een betalingsuitstel willen vragen aan hun bank, moeten dan ook aantonen dat ze daartoe genoopt worden door de coronacrisis.

 

Vlaamse maatregelen

Uitstel Vlaamse belastingen

Wij meldden u reeds eerder dat de Vlaamse overheid had beslist om de aanslagbrieven voor de onroerende voorheffing later te versturen. Thans meldt de Vlaamse Belastingsdienst dat daarnaast inzake de verkeersbelasting, de erfbelasting en de registratiebelasting verlengingen van de betalingstermijnen worden toegekend.

Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse Belastingsdienst.

 

Versoepeling betalingstermijnen VLAIO-subsidies

Begunstigden van subsidies van het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen (VLAIO) die ten gevolge van de Coronacrisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij één van onderstaande subsidies, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Zij dienen daartoe contact op te nemen met hun dossierbehandelaar. Het gaat om volgende subsidies:

  • Baekeland-mandaten
  • Ecologiepremie+
  • ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek
  • Innovatiemandaten (IM)
  • Onderzoeksproject
  • Ontwikkelingsproject
  • Strategische ecologiesteun (STRES)
  • Strategische Transformatiesteun (STS)
  • Thematische ICON-projecten
  • Uitbreiding Waarborgregeling door coronacrisis

 

Daarnaast kan u op de hoogte blijven van alle Vlaamse steunmaatregelen voor bedrijven inzake de Coronacrisis door zich inschrijven op de nieuwsbrief van het VLAIO via deze link.

Forum Advocaten houdt u in ieder geval op de hoogte van verdere ontwikkelingen omtrent de steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen. En onthoud: ‌‌kies voor afstand, zonder daarbij de verbinding te verliezen. Op ons team kan u rekenen.

 

Geert de Hoon & Reiner Tijs

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.