22 maart 2020

Categorieën: Geen categorie

Coronacrisis: waartoe strekt de volgende lading steunmaatregelen?

Eerder deze week brachten wij u op de hoogte van de steunmaatregelen die de overheid trof om de economische gevolgen van de Coronacrisis in te dijken. Deze maatregelen werden echter uitgebreid en aangevuld. Forum Advocaten behoudt daarom het overzicht.

 

Federale maatregelen

Van tijdelijke werkloosheid naar de ‘Coronaprocedure’

Minister van Werk Nathalie Muylle heeft aangekondigd dat het systeem van tijdelijke werkloosheid wordt omgezet naar de zogenaamde ‘Coronaprocedure’. Zo zal er geen onderscheid meer worden gemaakt tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, dan wel wegens economische oorzaken.

Tijdelijke werklozen hebben recht op 70% van hun jongste loon, al is deze uitkering begrensd op 1.920,00 euro bruto per maand. Daarnaast zal wie in de Coronaprocedure zit aanspraak kunnen maken op een bedrag van 5,63 euro per dag, dit komt neer op ongeveer 150 euro per maand. Deze premie bestond al in het systeem van economische werkloosheid, waar ze betaald werd door de werkgever, maar niet in de procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. In de vernieuwde eengemaakte Coronaprocedure zal deze premie echter betaald worden door de federale regering om de bedrijven te ontzien.

De regering heeft bovendien aangekondigd dat de procedure automatisch zal verlopen en niet langer drie tot vier weken zal duren. De Coronaprocedure wordt verder ook opengesteld voor mensen die thuisblijven door besmette gezinsleden.

 

Verdubbeling periode seizoensarbeid en belastingvrije hinderpremie

Daarnaast heeft de federale regering aangekondigd de periode voor seizoensarbeid te verdubbelen tot 130 dagen, zodat goedkope seizoenarbeiders langer in België kunnen blijven voor de opstart van land- en tuinbouwbedrijven. Zonder deze maatregel zouden zij moeten terugkeren naar hun thuisland wanneer hun contract van 65 dagen afloopt.

De federale regering heeft verder beslist om de premies van de deelstaten niet te belasten. Zo zal de Vlaamse hinderpremie van 4.000,00 euro voor bedrijven die ten gevolgen van de overheidsmaatregelen volledig dienen te sluiten belastingvrij zijn.

 

Vlaamse maatregelen

Uitstel betaling roerende voorheffing

De Vlaamse overheid heeft beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor bedrijven dit jaar later uit te sturen, teneinde bedrijven wat meer financiële ademruimte te bieden. De aanslagbrieven zullen vanaf september uitgestuurd worden.

 

Steunmaatregelen toerisme Vlaanderen

De Vlaamse overheid kondigde bij monde van minister van Toerisme Zuhal Demir aan 5 miljoen euro te zullen uittrekken voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarbij wordt beoogd om in eerste instantie kleine en sociale projecten en organisaties te ondersteunen. De precieze modaliteiten van deze steunmaatregelen worden verder uitgewerkt door Toerisme Vlaanderen, dat ook het voortouw zal nemen om alle nuttige informatie te bundelen en te verspreiden onder de toeristische sector in Vlaanderen.

Wat wel al bekend is, is dat Toerisme Vlaanderen dit jaar geen pacht zal innen bij zijn jeugdherbergen. Deze maatregel wordt begroot op 1 miljoen euro en komt bovenop de maatregelen waarvoor 5 miljoen euro wordt vrijgemaakt.

Meer informatie vindt u op de website van Toerisme Vlaanderen.

Forum Advocaten houdt u in ieder geval op de hoogte van verdere ontwikkelingen omtrent de steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen. En onthoud: ‌‌kies voor afstand, zonder daarbij de verbinding te verliezen. Op ons team kan u rekenen.

 

Geert de Hoon & Reiner Tijs

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.