30 december 2019

Categorieën: Vennootschapsrecht

Actualiteit: het meervoudig werkgeverschap

Op 9 oktober 2019 schreven advocaten Lander Heylen en Jana Kern over het meervoudig werkgeverschap als mogelijkheid om binnen verschillende ondernemingen werknemers te delen en door te geven zonder dat er sprake is van verboden terbeschikkingstelling.

In de Gazet van Antwerpen van 23 december 2019 lezen we een interessant artikel waaruit blijkt dat HR-dienstenbedrijf Acerta een rondvraag heeft gedaan bij ongeveer 600 werkgevers in verband met het delen van personeel. Hieruit blijkt dat 2/3de van de ondervraagde werkgevers openstaat voor het delen van werknemers en aldus voorstander is van het principe van het meervoudig werkgeverschap. De werkgevers erkennen dat de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk een aantal vereenvoudigingen heeft aangebracht om het mogelijk te maken om werknemers te delen, maar beschouwen de bestaande regelgeving echter nog steeds als complex.

Voor de werkgevers zou het delen van werknemers een voordeel kunnen zijn in die zin dat ze de krapte op de arbeidsmarkt beter kunnen opvangen, aangezien het niet gemakkelijk is om experten aan te trekken. Door werknemers te delen, kan ook de expertise immers worden gedeeld. Een bijkomend voordeel voor de werkgever is ook dat de loonkost voor de betrokken werknemer kan worden gedeeld en aldus voor iedere werkgever lager ligt. Ook voor de werknemer biedt dit een voordeel, aangezien men zich tot meerdere werkgevers kan richten voor de betaling van het loon, hetgeen hem meer zekerheid zou kunnen bieden op de betaling van zijn loon.

Voor werknemers zal hieromtrent echter wel eerst een duidelijk wettelijk kader moeten worden gecreëerd dat hen enerzijds toelaat om sociale rechten op te bouwen en hen anderzijds voldoende bescherming verleent.

Indien u vragen zou hebben omtrent de concrete toepassing van het meervoudig werkgeverschap, kan u steeds bij ons terecht. Aarzel niet om ons te contacteren.

Maxime Jeanray & Jana Kern

Meer uitleg over het meervoudig werkgeverschap