2 september 2019

Categorieën: Kantoornieuws

Voorstelling van onze nieuwe stagiaire: Florentina Alimusaj (patroon: mr. Reiner Tijs)

Wij werken samen in en aan een ‘geweldig’ kantoor met ‘geweldige’ mensen die gemotiveerd, gedisciplineerd en verantwoordelijk zijn, die goed kunnen samenwerken in een team en die kritisch, maar toch loyaal zijn aan het kantoor. Met hen gaat het kantoor een duurzame professionele relatie aan. Ook dit jaar zal het kantoor het ‘patroonschap’ waarnemen van enkele beloftevolle nieuwe stagiairs. Hieronder maakt u alvast kennis met Florentina.

Florentina Alimusaj (met patroon: mr. Reiner Tijs)

Florentina is geboren en getogen in Antwerpen, maar heeft Kosovaarse roots. Zij behaalde in 2019 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Tijdens haar Masteropleiding heeft zij gekozen voor een specialisatie binnen het publiek recht, omdat ze enorm geïnteresseerd is in de relatie tussen overheid en burgers/ondernemingen.

Zij schreef haar thesis onder begeleiding van professor Ingrid Opdebeek over de loyauteitseis in de procedure voor de bestuursrechter, met name de Raad van State. Concreet houdt deze eis een aantal belangrijke verplichtingen in ten aanzien van de procederende burger inzake loyale samenwerking. Indien men deze eisen niet naleeft, kan de burger hiervoor worden afgestraft door de Raad van State. Florentina beschrijft in haar thesis hoe omvangrijk deze loyauteitseis is, wat deze nu specifiek inhoudt en wat voor sancties er gekoppeld kunnen worden aan een schending van deze eis door de Raad van State.

Florentina heeft gekozen voor de advocatuur omwille van de bijzondere uitdagingen door onder meer de juridisch ingewikkelde dossiers waarmee een advocaat dagelijks te maken heeft, de diversiteit en de dynamiek van het advocatenbestaan en het persoonlijk contact dat men leert leggen met heel wat betrokken actoren (cliënten, experten, rechtbanken,…).

Florentina zal werken onder het patroonschap van mr. Reiner Tijs, binnen de vakgroep ‘overheid’. Zij zal mee de complexe dossiers begeleiden in het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu), onteigeningsrecht en overheidsopdrachtenrecht.

Ons kantoor waardeert Florentina ook omwille van haar opvattingen over samenwerking. Deze sluiten volledig aan bij onze kantoorfilosofie. Zij omschreef haar engagement voor Forum advocaten als volgt:

“Forum Advocaten legt zich sterk toe op het onderhouden van een duurzame relatie met zowel de cliënt als met haar eigen medewerkers. Loyale samenwerking, één van de kernwaarden binnen dit kantoor, is iets waar ik persoonlijk sterk op inzet en wat zich ook heeft vertaald naar het onderzoek in mijn thesis (de loyauteitseis in de procedure voor de bestuursrechter). Omwille van de verscheidenheid aan dossiers inzake het bestuursrecht en de grote ruimte tot zelfontplooiing, was Forum Advocaten voor mij dan ook het meest geschikte kantoor om mijn carrière als advocate aan te vangen.”

Wij wensen Florentina alvast veel succes. We zijn ervan overtuigd dat zij een meerwaarde zal zijn binnen ons team.

Welkom Florentina.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.