8 januari 2019

Het loon van de sportbeoefenaar

In zijn arrest van 5 juli 2018 heeft het Grondwettelijk Hof zich gebogen over de vraag of de specifieke behandeling van betaalde sportbeoefenaars – die voortvloeit uit de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars – al dan niet verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel.