De schoonmaaksector

De schoonmaaksector is absoluut geen evidente sector. Er gelden bijzondere bepalingen inzake arbeidsduur, personeelsovername bij de hergunning van onderhoudscontracten, arbeidstijdregistratie, enz. Er wordt ook heel vaak met deeltijdse werknemers en variabele werkroosters gewerkt, waardoor een en ander nog complexer wordt.

Onze specialisten arbeidsrecht hebben doorheen de jaren een bijzondere expertise ontwikkeld binnen de schoonmaaksector en hebben verschillende cliënten bijgestaan en begeleid in de verschillende aspecten die eigen zijn aan de schoonmaakactiviteiten.

Jana Kern

Zij staat vooral de ondernemer, maar ook de werknemer bij in binnen- en buitenland, en dit in 6 talen. Deze meertalige ondersteuning zorgt ervoor dat internationale ondernemingen op maat worden geholpen in hun eigen taal.

Zij is energiek, perfectionistisch en gedreven om ieder project tot een goed einde te brengen.

Maxime Jeanray

Maxime behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Hij is flexibel, positief en zet zijn schouders vol engagement onder verschillende projecten.

Jill Naets

Jill Naets behaalde in 2023 met onderscheiding de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen, waarbij ze zich specialiseerde in het sociaal recht en het strafrecht. Eerder behaalde ze ook de professionele bachelor bedrijfsmanagement – rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen.

Ze is sinds 2023 advocaat bij Forum Advocaten en ze legt zich binnen het kantoor vooral toe op het sociaal recht (arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht).

Ze is behulpzaam, nauwkeurig en proactief.

Onze recente publicaties