Arbeidsrelatie en schijnzelfstandigheid

Er zijn verschillende manieren om met elkaar samen te werken. Dit kan onder het statuut van werknemer, zelfstandige, statutaire ambtenaar, contractuele ambtenaar, enz. Het is niet altijd evident om te bepalen welke vorm de contractuele relatie zou moeten aannemen en welk statuut voor alle partijen de meeste voordelen oplevert.

Nochtans is dit zeer belangrijk, aangezien een foute keuze kan leiden tot een herkwalificatie van de contractuele relatie. Zo komt het vaak voor dat er sprake is van schijnzelfstandigheid, waarbij een zelfstandige eigenlijk een werknemer blijkt te zijn. Soms gebeurt het dat men (omgekeerd) zelfs spreekt van een schijnwerknemer. Dit heeft bijzonder grote gevolgen op het vlak van sociale zekerheidsbijdragen, belastingen en loonvorderingen. Ook is dit een strafrechtelijke inbreuk waardoor u boeten kan oplopen.

Onze specialisten arbeidsrecht zitten met u samen om te bepalen op welke wijze de contractuele relatie het best kan worden ingevuld en welk statuut het meest geschikt is voor de samenwerking. Wij zorgen ook voor het juiste strategisch advies zodat u exact weet waaraan en waar af.

Daarnaast helpen wij u uit de nood indien u toch geconfronteerd wordt met een inspecteur die het niet eens is met de kwalificatie van de contractuele relatie.

Jana Kern

Zij staat vooral de ondernemer, maar ook de werknemer bij in binnen- en buitenland, en dit in 6 talen. Deze meertalige ondersteuning zorgt ervoor dat internationale ondernemingen op maat worden geholpen in hun eigen taal.

Zij is energiek, perfectionistisch en gedreven om ieder project tot een goed einde te brengen.

Maxime Jeanray

Maxime behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Hij is flexibel, positief en zet zijn schouders vol engagement onder verschillende projecten.

Jill Naets

Jill Naets behaalde in 2023 met onderscheiding de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen, waarbij ze zich specialiseerde in het sociaal recht en het strafrecht. Eerder behaalde ze ook de professionele bachelor bedrijfsmanagement – rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen.

Ze is sinds 2023 advocaat bij Forum Advocaten en ze legt zich binnen het kantoor vooral toe op het sociaal recht (arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht).

Ze is behulpzaam, nauwkeurig en proactief.

Onze recente publicaties