15 maart 2024

Hoe koop ik een huis via Biddit?

Eenvoudig en snel een woning aankopen via Biddit? Dat kan, maar hoe doet u dat precies? U leest het hier.

Wat is Biddit?

Biddit is een online verkoopplatform georganiseerd door notarissen. Via Biddit kunnen kandidaat-kopers een bod doen op een woning onder toezicht van de notaris. 

Het platform is onderverdeeld in enerzijds online openbare verkopen en anderzijds verkopen uit de hand.

Het gehele verkoopproces verloopt online.  Als u nog vragen zou hebben, kan u terecht bij de betrokken notaris waarvan de gegevens eveneens op het platform staan vermeld. De notaris heeft namelijk voorafgaand aan het online te koop stellen van de woning, de noodzakelijke opzoekingen reeds verricht.

Ook de documenten zoals de verkoopsvoorwaarden, de stedenbouwkundige inlichtingen, EPC-attesten, bodemattesten edm. vindt u terug op de detailpagina van het desbetreffende pand.

Kan ik de woning bezoeken?

U hebt wel degelijk de mogelijkheid om de woning te bezoeken vooraleer de biedingen van start gaan. De bezoekdagen staan vermeld op het platform.

Wij adviseren u om de woning ook effectief te bezoeken (en de verkoopsvoorwaarden en bijhorende documenten grondig door te nemen), gezien de woning wordt verkocht “in de staat waarin het zich bevindt”.

Hoe en wanneer breng ik een bod uit?

U zal zien dat bij het te koop gestelde pand een instelprijs staat vermeld. Dit is de startprijs voor de biedingen.

Op Biddit staat de dag en het uur vermeld waarop je op de woning kan bieden. De biedtermijn is acht kalenderdagen. Indien er tijdens de laatste 5 minuten een nieuw bod wordt uitgebracht, dan wordt de termijn met 5 minuten verlengd. Deze verlenging van 5 minuten wordt herhaald telkens wanneer er een nieuw hoger bod wordt geformuleerd. Tijdens deze verlenging kunnen enkel de bieders die tijdens de initiële periode reeds een bod hebben uitgebracht, een nieuw bod uitbrengen.

Als u een bod wenst uit te brengen, dient u zich te identificeren via uw eID of Itsme.

Elk uitgebracht bod door u of een andere geïnteresseerde kandidaat-koper is zichtbaar, evenwel zonder vermelding van de naam van de bieder.

Uw bod is niet vrijblijvend, en daarentegen wel degelijk bindend. Formuleer dus enkel een bod indien u zeker bent dat u de woning wenst aan te kopen én dat u de prijs kan betalen. Weet ook dat uw bod bindend blijft, ook als er een hoger bod zou worden geformuleerd.

Let op: zorg dat u de prijs ook effectief kan betalen. Indien u een krediet nodig hebt, gaat u best voordien reeds naar de bank. Immers kan u uw bod niet formuleren onder de klassieke opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een financiering. Indien u nalaat effectief tot betaling over te gaan, zal u een schadevergoeding dienen te betalen.

Wanneer moet ik de prijs betalen?

Bent u de hoogste bieder? Dan zal de woning door de notaris aan u worden toegewezen indien de verkoper akkoord is met dit hoogste bod. U dient dan een proces-verbaal van toewijzing te ondertekenen. 

Van zodra de woning effectief aan u wordt toegewezen, dient u ook onmiddellijk de kosten (o.a. registratierechten) te betalen en binnen de 6 weken de verkoopprijs te betalen. Dit is relatief snel, zodat het belangrijk is dat uw financiering op het moment van het uitbrengen van uw bod reeds in orde is.

Heeft u vragen? Neem dan zeker contact op met onze advocaten vastgoedbemiddeling zodat wij u op maat kunnen adviseren.

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.