26 januari 2024

Categorieën: Publicaties

De rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht

Net als in het burgerlijk recht, maken de rechtspraak en de rechtsleer in het burgerlijk procesrecht een onderscheid tussen rechtsregels van openbare orde, rechtsregels van zuiver dwingend recht en rechtsregels van aanvullend recht. Deze drieledige indeling van de rechtsregels van procesrecht is niet louter academisch, maar brengt op twee vlakken rechtsgevolgen mee. In de eerste plaats oefent de aard van de rechtsregel invloed uit op de taak van de rechter wanneer een rechtsregel toepassing vindt, maar partijen de toepassing ervan niet vorderen. In de tweede plaats oefent de aard van de rechtsregel invloed uit op het tijdstip binnen het proces waarop partijen nuttig de toepassing van de rechtsregels kunnen inroepen. Recente rechtspraak van het Hof van Cassatie vlakt deze rechtsgevolgen af. Deze afzwakking noopt ertoe om het bestaan van een drieledige indeling van de rechtsregels in het burgerlijk procesrecht in twijfel te trekken.