6 november 2023

NIEUW: online EPC-tool

U bent geïnteresseerd in het kopen of huren van een woning en u wenst te weten hoeveel de energiescore bedraagt? U kan dit vanaf nu zelf opzoeken aan de hand van een nieuwe online tool: Zoek een EPC – Zoek en vind de geldige EPC’s in Vlaanderen | Vlaanderen.be.

Energieprestatiecertificaten door iedereen raadpleegbaar

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft een nieuwe handige online tool ter beschikking gesteld waarmee iedereen op een eenvoudige manier kan nagaan of er voor een bepaalde woning een geldig EPC beschikbaar is en welk EPC-label en energiescore werd toegekend.

U hebt de mogelijkheid om te zoeken via het certificaatnummer dan wel op basis van het adres. Na enkele klikken volgt een onmiddellijk resultaat waaruit de datum van het EPC blijkt, de geldigheid ervan evenals het energielabel en de energiescore.

Het EPC kan uw keuze om de woning te kopen of te huren beïnvloeden, zodat deze nieuwe online tool ook voor u van pas kan komen. Zo kan u zelfs verifiëren of de door de verkoper of verhuurder gecommuniceerde energiescore wel waarheidsgetrouw is.

Welke types EPC worden kenbaar gemaakt?

Enkel geldige EPC’s worden getoond. EPC’s die meer dan 10 jaar oud zijn of die ondertussen achterhaald zijn wegens een nieuw EPC, worden niet getoond.
Volgende types EPC’s kunnen opgezocht worden:
• EPC Bestaande Bouw voor eengezinswoningen, appartementen, collectieve woongebou-wen, kleine niet-residentiële eenheden en gemeenschappelijke delen.
• EPC Bouw, volgend uit een EPB-aangifte van een nieuwbouw of equivalent of een ingrij-pende energetische renovatie, en dit zowel voor residentiële als voor niet-residentiële gebouwen.

Bent u vastgoedmakelaar? Informeer de kandidaat-koper correct!

U hebt als vastgoedmakelaar een advies- en informatieverplichting. Als vastgoedmakelaar dient u alle relevante informatie aangaande de te koop gestelde woning kenbaar te maken aan de koper, zo ook de correcte EPC. Meer nog, u dient de energiescore verplicht te vermelden in de door u gevoerde publiciteit.
Ook u kan als vastgoedmakelaar de energiescore van het door u te koop gestelde pand vanaf nu makkelijk opzoeken via deze online tool. U kan zo ook verifiëren of de door uw opdrachtgever bezorgde EPC het huidige, geldige EPC is.
Weet wel dat louter de verkregen informatie via de online tool niet volstaat. Het volledige EPC dient te kunnen worden voorgelegd bij verkoop.

Heeft u vragen over de EPC of andere noodzakelijke documenten bij de aankoop of verkoop van een woning? Neem dan zeker contact op met een advocaat vastgoedrecht, gespecialiseerd in vastgoedbemiddeling, zodat wij u op maat kunnen adviseren.

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.