18 september 2023

Categorieën: Arbeidsduur, Arbeidsrecht

Afgestudeerd en net een eerste job? Misschien heb je recht op jeugdvakantie!

Als jeugdige, startende werknemer heeft men vaak nog geen (volledige) vakantierechten kunnen opbouwen, omdat men de schoolbanken net heeft verlaten en/of niet onmiddellijk werk vond. Om hieraan tegemoet te komen heeft de wetgever een mogelijkheid voorzien voor jeugdige werknemers om, onder bepaalde voorwaarden, toch aanvullende jeugdvakantiedagen op te nemen waardoor de totale vakantieperiode alsnog vier weken kan bedragen.

Hieronder worden de belangrijkste voorwaarden en aandachtspunten uiteengezet om na te gaan of men al dan niet in aanmerking komt voor jeugdvakantie.

Wanneer heeft men recht op jeugdvakantiedagen?

Om recht te hebben op jeugdvakantiedagen, moet men voldoen aan enkele voorwaarden.

  1. Allereerst moet men jonger zijn dan 25 jaar op 31 december van het vakantiedienstjaar. Het vakantiedienstjaar is het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de vakantie wordt toegekend.
  2. Bovendien moet men zijn of haar studies, leertijd of opleiding beëindigd hebben tijdens het vakantiedienstjaar.
  3. Vervolgens moet men voor minstens één maand via een arbeidsovereenkomst in dienst getreden zijn van een werkgever (opgelet: een studentenjob telt niet mee). Zowel voltijdse als deeltijdse werknemers maken aanspraak op jeugdvakantiedagen.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat, indien men op 30 juni 2023 is afgestudeerd aan de hogeschool en vervolgens op 1 oktober 2023 gestart is als werknemer, men in het vakantiejaar 2024 recht heeft op jeugdvakantie als men op 31 december 2023 de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft bereikt.

Hoe worden de jeugdvakantiedagen opgenomen?

Aantal jeugdvakantiedagen
Als men voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, dan heeft men recht op vier weken jeugdvakantie. Concreet komt dit neer op 24 dagen als men in een 6-daagse werkweek werkt, dan wel 20 dagen als men in een 5-daagse werkweek werkt. Belangrijk is wel dat men de gewone vakantiedagen waarop men misschien al recht heeft, dient af te trekken van het maximale aantal jeugdvakantiedagen.

Als men dus op 1 oktober 2023 in loondienst is getreden en dit tot en met 31 december 2023, dan zal men op basis van deze prestaties in het vakantiejaar 2024 recht hebben op één week betaalde vakantie. Als men dan in aanmerking komt voor jeugdvakantie, dan zullen de jeugdvakantiedagen de gewone vakantiedagen aanvullen zodat de gehele vakantieperiode vier weken bedraagt.

Tijdstip
De jeugdvakantiedagen kunnen opgenomen worden tijdens een tewerkstelling als werknemer via een arbeidsovereenkomst. Het gaat evenwel om een recht, waardoor men dus niet verplicht is om deze vakantiedagen op te nemen.

Het precieze tijdstip waarop men de jeugdvakantiedagen opneemt, dient in onderling overleg vastgesteld te worden met de werkgever, net zoals de gewone vakantiedagen waarop men recht heeft.

Jeugdvakantie-uitkering

Tijdens het opnemen van de jeugdvakantiedagen kan men als jeugdige werknemer ook genieten van een uitkering. Het betreft een zgn. jeugdvakantie-uitkering, die op zich beschouwd wordt als een soort van werkloosheidsuitkering. Hiervoor dient men wel een en ander in orde te brengen.

Formaliteiten
Zo zal men allereerst het formulier ‘C103 jeugdvakantie-werknemer’ moeten invullen. Dit formulier kan men eenvoudig online downloaden via de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Hierop moet men enkele relevante gegevens invullen, waaronder uw identificatiegegevens en de studies/opleiding/vorming die men net beëindigd heeft. Dit document dient men dan, na de eerste maand waarin men de jeugdvakantie opneemt, te bezorgen aan de uitbetalingsinstelling. De uitbetalingsinstelling is de vakbond waarbij men aangesloten is of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.

Ook als werkgever zal men de nodige elektronische aangifte moeten doen voor de werknemer die jeugdvakantie wil opnemen. Dit gebeurt aan de hand van het ‘e-ASR scenario 9’-formulier. Op basis van deze aangifte wordt de jeugdvakantie-uitkering berekend en automatisch uitbetaald door de uitbetalingsinstelling.

Dagbedrag
Tijdens de jeugdvakantiedagen kan men in principe een uitkering ontvangen. De jeugdvakantie-uitkering bedraagt in principe 65% van het brutoloon van de werknemer tijdens de eerste maand waarin jeugdvakantie wordt genomen. Deze uitkering wordt evenwel geplafonneerd tot het wettelijk bepaalde plafondbedrag. Vanaf 1 juli 2023 bedraagt het dagbedrag minimaal 51,15 EUR en maximaal 69,56 EUR. Bovendien zal er op deze uitkering ook een fiscale voorheffing worden ingehouden van 10,09%.

Als jeugdige, startende werknemer heeft men dus onder bepaalde voorwaarden recht op jeugdvakantie met bijhorende uitkering. Heeft u verdere vragen omtrent het opnemen van jeugdvakantie als werknemer, dan wel het toekennen van jeugdvakantie als werkgever? Contacteer dan zeker een van onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht.

Jana Kern

Zij staat vooral de ondernemer, maar ook de werknemer bij in binnen- en buitenland, en dit in 6 talen. Deze meertalige ondersteuning zorgt ervoor dat internationale ondernemingen op maat worden geholpen in hun eigen taal.

Zij is energiek, perfectionistisch en gedreven om ieder project tot een goed einde te brengen.