8 maart 2023

Checklist voor de vastgoedmakelaar: ik ga op zoek en ik deel mee…?

Bent u professioneel vastgoedmakelaar-bemiddelaar en streeft u ernaar om voor zo veel mogelijk panden een geschikte koper te vinden? Laat de verkoop dan van een leien dakje lopen en hou zorgvuldig rekening met uw advies-en informatieplicht. U dient immers alle relevante informatie aangaande de door u te koop gestelde woning over te maken aan de geïnteresseerde kandidaat-kopers.

Welke documenten hebt u nodig?

U dient minstens over de volgende documenten te beschikken, dewelke u overmaakt aan de potentiële koper:

 • De eigendomsakte
  • Eigenaar en eigendom te checken
  • Nazicht van bijvoorbeeld erfdienstbaarheden
 • Stedenbouwkundig attest en stedenbouwkundige inlichtingen
  • Het uittreksel mag niet ouder zijn dan één jaar
  • Inbreuken of bouwovertredingen dienen gemeld
  • De inlichtingen dienen reeds in de publiciteit te worden vermeld
 • Het postinterventiedossier (PID)
  • Verplicht indien bouwwerkzaamheden uitgevoerd na 1 mei 2001
 • Het attest elektrische keuring
  • Niet verplicht in de publiciteit, wel aan te raden
 • Het energieprestatiecertificaat (EPC)
  • Verplichte vermelding van de energiescore in de publiciteit
 • Het bodemattest
  • Noodzakelijk informatie bij de compromis (bij de publiciteit is dit in principe nog niet noodzakelijk)
 • Het asbestattest
  • Dit attest is verplicht vanaf 23/11/2022 voor woningen die voor 2001 zijn gebouwd
  • Noodzakelijk informatie bij de compromis (bij de publiciteit is dit in principe nog niet noodzakelijk)
 • Overstromingsrapport (watertoets)
  • Automatisch online te genereren
  • Verplicht in de publiciteit vanaf 01/01/2023
 • Renovatieverplichting indien van toepassing
  • Voor woningen met een EPC-label E of F waarvan de overdracht na 1/01/2023 heeft plaatsgevonden
  • Verplicht in de publiciteit vanaf 01/01/2023

Niet alle informatie dient reeds bij de publiciteit te worden opgenomen, maar als professioneel vastgoedmakelaar hebt u wel een deontologische verplichting om een volledig dossier samen te stellen en de kandidaat-koper correct te informeren.

Wees gewaarschuwd: u bent aansprakelijk!

Voldoet u niet aan uw advies-en informatieplicht, dan riskeert u contractueel aansprakelijk te worden gesteld door de verkoper als zijnde uw opdrachtgever, gezien u de makelaarsopdracht niet naar behoren hebt uitgevoerd. Bovendien bestaat het risico dat de verkoop nietig wordt verklaard wanneer de door u gevoerde publiciteit niet voldoet aan uw informatieplicht.

Bovendien kan u tevens buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld door de koper gezien de koper een beslissing heeft genomen op basis van de door u als vastgoedmakelaar verstrekte verkeerde of onvolledige informatie. Dit kan een burgerrechtelijke fout uitmaken die in oorzakelijk verband staat met de door de koper geleden schade.

Klacht bij het BIV?!

Bovendien kan zowel de koper als de verkoper dienaangaande klacht neerleggen bij het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars. Het niet correct informeren van de koper (of de verkoper) kan immers tevens een deontologische inbreuk uitmaken waarvoor het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars een tuchtsanctie kan opleggen.

Heeft u vragen? Neem dan zeker contact op met onze advocaten vastgoedrecht, onder meer gespecialiseerd in koop verkoop en vastgoedbemiddeling zodat wij u op maat kunnen adviseren.

Frederic Rosiers & Annelies Janssen

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.